ЧЕРВЕНИ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ

В редица страни, включително САЩ, Канада, Германия, Австрия, Япония, Кория и др., отглеждането на червения калифорнийски червей, отдавна е престанало да бъде хоби за рибарите и се е превърнало в популярна и ефективна дейност.

Първите стопанства за култивиране на дъждовни червеи са били създадени през 40-те години в САЩ.

Любопитното е, че в училищата в Калифорния, където селското стопанство е силно развито, отглеждането на червеи и добиването на биотор се изучава, като отделен предмет в училище.

Червеният калифорнийски червей е специално селекциониран високопродуктивен вид торен червей. Той е доста голям : дълъг е 6 – 8 см., с тъмночервен цвят и маса около 1 g.

Той се развива бързо, достигайки полова зрелост за 3 месеца и е доста плодовит – ежегодно възпроизвежда около 1500 бр. потомство.

Отглеждат се не особенно трудно: хранят на всеки 2 седмици. Поливат се на 2-3 дни. На всеки 45 дни се обръщат с вила, за да се внесе достатъчно въздух. За легло от 1 кв.м. за една година е необходим половин тон оборски тор.

Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан “биохумус”). Подобно на пчелите, които прелитат от цвят на цвят, събират нектар и прашец и произвеждат мед, червените калифорнийски червеи са фабрика за хумус.

Хранейки се с оборски тор, те го разлагат и използват за храна, но по-голямата част изхвърлят във вид на хумус.

Целият жизнен цикъл на червения калифорнийски червей се осъществява на дълбочина до 25 см. (докато обикновеният дъждовен червей може да достигне дълбочина до 6 м).

На тази малка дълбочина се осъществяват всички жизнени дейности – хранене, растеж и размножаване.

Дори пренаселеността на пространството не е в състояние да го накарат да избяга, ако там има достатъчно храна и оптимална влага – около 82 %.

Като краен продукт, резултат от работата на екофермата, биохумусът е финогранулирана, насипна органична маса с тъмнокафяв цвят, съдържаща макроелементи, микроелементи и почвообразуващи микроорганизми.

Биохумусът е не само оргничен тор, но също така и подобрител на свойствата на обработваемите почви, носител на биоактивни вещства и богат източник на хумус. Той съдържа всичко от което се нуждаят растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми.