БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ)

Приложим при органично земеделие, съгласно Регламент (EO) № 889/2008, от 05.09.2008 г.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) представлява екологично чист продукт, произведен при преработката на органични отпадъци чрез червения калифорнийски червей (Lumbricus rubellis) с прилагането на съвременна биотехнология.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е възможно най-пълноценният продукт за получаване на здрава и чиста почва и екологично чиста растителна продукция, който превъзхожда всички други подобни продукти – торф, торфени компости и смеси, оборски тор, обикновени градински компости и др.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е органична, рохкава, дребно гранулирана материя с тъмно кафяв цвят, без миризма.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е най-добрия обогатител и подобрител на почвата. Съдържа множество полезни микроорганизми, както и всички необходими за растенията марко и микрохранителни елементи във високи концентрации.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е възможно най-пълноценният продукт за получаване на чиста и здрава почва.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) притежава бактерицидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Той не съдържа фитопатогени. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стрес, стимулира нарастването на почвената микрофлора.