ЛУМБРЕКС® - органичен течен тор

  Удостоверение за регистрация № 0050/06.01.2011 г.
на НСРЗ при МЗХ

ЛУМБРЕКС® е изключително ефективен, екологичен хуминов тор с широк спектър на приложение при всички селскостопански култури, отглеждани на открити площи и в култивационни съоръжения.

ЛУМБРЕКС® се прилага при зеленчукови, житни, царевица, слънчоглед, лозови, овощни, ягодоплодни насаждения, цветя и декоративни храсти, тревни площи, етеричномаслени, влакнодайни и лечебни култури, дървесни видове и други.

ЛУМБРЕКС® съдържа в разтворен вид, концентрирани най-важните хранителни компоненти на биотора – хуминови киселини, фулвокиселини и всички необходими за растенията макро и микроелементи. Това позволява да се прилага както като почвен тор преди разсаждане и по време на вегетация, така и като листен тор.

 

 

ПРЕДИМСТВА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Третиране на семена:

Разсадопроизводство:

Листно приложение:

Честотата на третиране варира от 10 до 20 дни и се определя от културата и прилаганата технология на отглеждане. Количеството работен разтвор е в зависимост от фазата на развитие на растенията.

Почвено внасяне:

Състав /%/:
калиеви хумати - 2.7 - 3.3 %;
органичен въглерод - 1.5 -3.0 %;
сухо веществo: 3.5 - 5.0 %;
Макро и микроелементи /%/:
К2О общ - 1.3 - 1.8 %; N общ - 0.08 - 0.12;
N нитратен - 0.010 - 0.015;Р2О5 - 0.085 - 0.120;
СаО общ - 0.008 - 0.016; MgO общ - 0.007 - 0.012; 
В общ - 0.0001 - 0.0003; Fe общо - 0.001 - 0.003;
Mn общ - 0.00015 - 0.00035;
Cu  обща 0.0001 - 0.0003; Zn общ - до 0.0007.
Тежки метали /%/ : Ni <0.0005; Cd < 0.00003;
Hg < 0.000005;Cr < 0.00003; Pb < 0.0005.