БИОТОР "ЛУМБРИКАЛ" в опаковки от 2л.,5л.,30 л. и други по договаряне

Поради хигроскопичността и променливостта на теглото БИОТОРЪТ се измерва в литри.

Всяка партида от произведеният от нас БИОТОР ЛУМБРИКАЛ® е съпроводена с Анализно свидетелство от оторизирана лаборатория.

ЛУМБРЕКС® течен органичен тор в опаковки от 100 мл., в стек по 10 и 20 бр.; 0.5 л., в стек по 6 бр.; 1 л., в стек по 4 бр.; евротуби 5 л. и 20 л. и др. по договаряне . и други по договаряне

Цена и начин на плащане – по договаряне.